Andra tjänster

Ledarens individuation

Jag erbjuder nyckelpersoner inom organisationer en åtta gångers personlig coaching i Ledarens individuation. Vilken är berättelsen som verkar bakom ledarskapet? Individuation betyder att bli en individ, men så att man känner den kollektiva sidan i sig själv.

Jag erbjuder både individuell- och grupp arbetshandledning för läkare, psykiatrer, vårdpersonal och socialarbetare ur den analytiska psykologins perspektiv.

Föreläsningar:

  • Det omedvetna i organisationen
  • Social dreaming, fantasi och storytelling

Dramaturgi

Jag erbjuder utbildning och seminarier i dramaturgi för företag och grupper, som behöver historieberättandets verktyg. Seminarierna planeras utgående från behovet. Vi kan behandla dramaturgins grundbegrepp eller analysera filmens struktur. Vi kan undersöka narrativ i vårdarbetet eller i mötet mellan människor.

Jag erbjuder kurser i kreativt och narrativt skrivande, där målen kan vara professionella, kreativa eller terapeutiska. Kurserna passar för mental rehabilitering, för vårdpersonal, doktorander, journalister eller författare. Eller för människor som undersöker sin kreativitet och livsberättelse.

Jag arbetar också med professionella författare, produktionsbolag och tv-kanaler. Jag ger dramaturgisk feedback och deltar också i större utvecklingsprojekt.